Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"  

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
ทัศนศึกษา Summer เพื่อการเรียนรู้ ปี 57
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


        สถานสงเคราะห์ฯ ได้นำเด็กในความอุปการะทัศนศึกษา “Summer เพื่อการเรียนรู้ ปี 57” จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ ความรู้ที่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการและ ประสบการณ์ชีวิต เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก” ซึ่งได้นำเด็กๆ ทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย ฟาร์มโชคชัย ปาลิโอ้ จังหวัดนครราชสีมา และสวนนงนุช ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่า จังหวัดชลบุรี

 

  
ดูภาพทั้งหมด

   


หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
 
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved