Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"  
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
.................การรับบริจาค

.................................กรณีบริจาคเป็นเงินสด

................................-..บริจาคสมทบจัดจ้างบุคลากร

................................- บริจาคบำรุงมุลนิธิฯ

................................. กรณีบริจาคเป็นสิ่งของ

................................- นมผงดูแลค ช่วงวัยที่ 1 (กล่องสีส้ม)

............................... .- .นมผงดูโปร ช่วงวันที่ 2 (กล่องสีส้ม)

................................- นมกล่อง UHT

................................- ผ้าอ้อมสำเร็จรูป , ผ้าอ้อมผ้า

............................... - น้ำยาฆ่าเชื้อ , แซมพู , สบู่เหลว

................................- เสื้อ , กางเกง, (สั้น ยาว)

..................................เวลาเยี่ยมเด็ก ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.

..................ใใใใ.......................... .... ช่วงบ่าย 15.00 - 16.30 น.

...................................รับประทานอาหารว่าง

................................ เช้า 09.00 น. บ่าย15.00 น.

................................บัญชี มูลนิธสงเคราะห์เด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

..........................................Northeastern Child Welfare Foundation

............................... ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาขอนแก่น

............................... สะสมทรัพย์ เลขที่ 260-4-95283-4

............................... กรณีโอนเงินเข้าบัญชีกรุณาโทรแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เพื่อที่จะออกใบเสร็จรับเงิน

............................ ..โทรศัพท์ 0-4323-7334,0-4333-7533 หรือแจ้งทาง Email : khaenthong2000@yahoo.com

หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
 
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
ยอดเด็กทั้งหมด
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
แผนที่มาหาเรา
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved