Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"  

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
บุคลากร

นายศุภชัย ปทุมชาติ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
จังหวัดขอนแก่น

นางรัตนา สารเศวต
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์

นางบุญมา แสงทองวัฒนากุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสถานสงเคราะห์

อัตรากำลัง จำนวน 73 อัตรา

ข้าราชการ
9 อัตรา
ลูกจ้างประจำ
18 อัตรา
พนักงานราชการ
8 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว
38 อัตรา
 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved