Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้และเครือข่ายมีส่วนร่วม
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
กีฬาสามัคคี อีสานเกมส์
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


        สถานสงเคราะห์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสามัคคี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ "อิสานเกมส์" ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27-30 เมษายน 2558 ซึ่งในปีนี้สีฟ้า หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเจ้าภาพ โดยนำเด็กเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ รู้แพ้รู้ ชนะ รู้อภัย ในการแข่งขันกีฬา เด็กๆ ได้รับความสนุกสนาน และตื่นเต้น

  
ดูภาพทั้งหมด

หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved