Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
แจ้งเตือนมีผู้แอบอ้างชื่อสถานสงเคราะห์เรี่ยไรเงิน
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


       ด้วยในปัจจุบัน ได้มีผู้ไม่หวังดี แอบอ้างชื่อสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เรี่ยไรเงินตามสถานที่ต่างๆ ทางสถานสงเคราะห์จึงขอแจ้งให้ทราบว่า สถานสงเคราะห์ฯ ไม่มีนโยบายในการออกรับบริจาค หรือเรี่ยไรเงินภายนอกสถานสงเคราะห์ จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ ถ้าพบเห็นกรุณาแจ้งทางสถานสงเคราะห์ฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4323-7334, 0-4333-7533 ถ้าผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อเด็ก กรุณาบริจาคได้โดยตรงที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

 

  


หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved